Ladowanie
Czwartek, 21 Października 2021, Celiny, Hilarego, Janusza
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   
.
Projekty Unijne Wodociągów > Projekt pn. Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej > Cele i zakres

Projekty Unijne Wodociągów

Cele i zakres

Efekt rzeczowy inwestycji: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 182 km,
- renowacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości 9,2 km,
- budowa sieci wodociągowej o długości 17,3 km,
- wymianę sieci wodociągowej o długości 5,7 km,
- monitoring i zarządzanie systemem wodociągowo - kanalizacyjnym aglomeracji kieleckiej i zagnańskiej.

Efekt ekologiczny inwestycji: 
- zwiększenie o 15 065 liczby osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 
- zwiększenie o 1 000 liczby osób korzystających z sieci wodociągowej.

Celami społeczno-gospodarczymi inwestycji są:
- ochrona wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniem,
- poprawa komfortu życia mieszkańców,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów objętych projektem.