Ladowanie
Czwartek, 21 Października 2021, Celiny, Hilarego, Janusza
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   
.
Projekty Unijne Wodociągów > Projekt 2004/PL/16/C/PE/009 > Korzyści dla regionu i mieszkańców, efekt ekologiczny

Projekty Unijne Wodociągów

Korzyści dla regionu i mieszkańców, efekt ekologiczny

Z uwagi na podjęte działania, zmierzające do uzyskania dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Sitkówka dla miasta Kielce", mającego na celu poprawę jakości ścieków oczyszczonych, na wniosek "Wodociągów Kieleckich" odroczeniu podlegają kary pieniężne za przekroczenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia pozwoli rozwiązać problemy związane z oczyszczaniem ścieków na najbliższe 25 lat.

W efekcie region świętokrzyski zyska oczyszczalnię, która będzie w stanie nie tylko przyjąć, ale i oczyścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, całą ilość ścieków z terenu swojej zlewni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Sitkówce jest przedsięwzięciem, które ma przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obecnym mieszkańcom i przyszłym pokoleniom. Wzrośnie dostępność ludności do usług kanalizacyjnych poprzez skanalizowanie nowych terenów i podłączenie do sieci ich mieszkańców, dzięki czemu aglomeracja będzie się mogła rozwijać także i w tych kierunkach. Ponadto w ramach tego projektu uporządkowana zostanie gospodarka osadowa oczyszczalni, co będzie jednym z elementów racjonalnej gospodarki odpadami w aglomeracji kieleckiej.

Dzięki działaniom podjętym z pomocą Unii Europejskiej zachowana zostanie równowaga przyrodnicza, a jednocześnie stworzone możliwości dalszego rozwoju aglomeracji kieleckiej. Zyska przede wszystkim region i jego mieszkańcy.