Ladowanie
Czwartek, 21 Października 2021, Celiny, Hilarego, Janusza
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   
.
Projekty Unijne Wodociągów > Projekt 2004/PL/16/C/PE/009 > Zakres rzeczowy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni

Projekty Unijne Wodociągów

Zakres rzeczowy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni

Zakres rzeczowy Projektu, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej, obejmuje:

  1. Modernizacja i rozbudowa ciągu oczyszczania biologicznego poprzez zwiększenie jego przepustowości oraz poprawę jakości oczyszczania ścieków. Stworzy to możliwość rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie zlewni Oczyszczalni Ścieków Sitkówka.
  2. Modernizacja ciągu przetwarzania osadu poprzez wprowadzenie instalacji termicznej utylizacji osadów.
  3. Dodatkowe prace w celu poprawy wydajności oczyszczalni ścieków. Zakres prac obejmuje  modernizację ciągu mechanicznego oczyszczania, instalację aparatury kontrolno - pomiarowej, zmianę systemu sterowania, budowę zaplecza technicznego i socjalno - administracyjnego.
    Przewiduje się również rekultywację nieczynnych lagun osadowych.

Okres realizacji Przedsięwzięcia to lata 2007 - 2010.