Ladowanie
Czwartek, 21 Października 2021, Celiny, Hilarego, Janusza
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   
.
Projekty Unijne Wodociągów > Projekt 2004/PL/16/C/PE/009 > Zidentyfikowane problemy oczyszczalni ścieków "Sitkówka"

Projekty Unijne Wodociągów

Zidentyfikowane problemy oczyszczalni ścieków "Sitkówka"

Głównymi zidentyfikowanymi problemami występującymi na oczyszczalni ścieków "Sitkówka" są:

  • przepustowość oczyszczalni niedostateczna dla podłączenia nowych dostawców ścieków z terenów zlewni dotychczas nie skanalizowanych;
  • zbyt duża redukcja związków organicznych na istniejących kratach i piaskownikach
  • brak możliwości przejęcia ścieków dopływających do oczyszczalni w okresie ulewnych deszczów;
  • niedostateczna przepustowość ciągu biologicznego dla spełnienia wymogów dotyczących usuwania związków biogennych oraz zawiesiny ze ścieków. Obecna pojemność komór napowietrzania, wynosząca łącznie 8580 m3 , nie pozwala na utrzymanie wieku osadu gwarantującego prowadzenie procesu nitryfikacji i denitryfikacji, a także defosfatacji. Technologia obecnych komór napowietrzania przystosowana jest wyłącznie do usuwania związków organicznych, natomiast związki biogenne nie są usuwane ze ścieków;
  • przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Stwierdzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w trakcie kontroli w 2003 roku przekroczenia spowodowały nałożenie kary łącznej wymiarze ponad 1,6 mln zł. Kara została odroczona na okres 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  • Brak końcowego zagospodarowania około 25 500 m3/r osadów ściekowych o uwodnieniu około 80 %.
  • Nagromadzony na 2 lagunach osad nie odwodniony o łącznej pojemności 47 000 m3 jest przyczyną emisji odorów, uznawanych za uciążliwość oczyszczalni.

Realizacja Projektu "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków 'Sitkówka' dla miasta Kielce" 2004/PL/16/C/PE/009 zapewni oczyszczalni dostosowanie gospodarki ściekowej i osadowej do poziomu wymaganego w prawodawstwie polskim i normach Unii Europejskiej.