Ladowanie
Czwartek, 21 Października 2021, Celiny, Hilarego, Janusza
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   
.
Projekty Unijne Wodociągów > Projekt 2004/PL/16/C/PE/009 > Beneficjent

Projekty Unijne Wodociągów

Beneficjent

IZ - Funkcję Instytucji Zarządzającej odpowiedzialnej za ogólną koordynację
i zarządzanie  Funduszem Spójności pełni Minister Rozwoju Regionalnego. Realizację zadań Instytucji Zarządzającej dla Funduszu Spójności nadzoruje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W ramach ministerstwa zadania Instytucji Zarządzającej wypełnia Departament Koordynacji Funduszu Spójności.

IP - Realizację zadań Instytucji Płatniczej dla Funduszu Spójności nadzoruje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Za realizację zadań Instytucji Płatniczej odpowiada Ministerstwo Finansów, którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Instytucji Płatniczej.

IPZ I Instytucją Pośredniczącą I szczebla jest Minister Środowiska.

IPZ II - Instytucja Pośrednicząca II szczebla Instytucją Pośredniczącą II szczebla jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

IPZ III - Instytucja Pośrednicząca III szczebla w drodze porozumienia zawartego
w dniu 15 kwietnia 2003 r. NFOŚiGW przekazał część zadań związanych
z przygotowaniem przedsięwzięć Funduszu Spójności do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), które pełnią rolę Instytucji Pośredniczących III szczebla.

Beneficjent Końcowy
 ul. Krakowska 64, 25.701 Kielce
tel.: 041 365 31 00 fax: 041 345 52 20
www.wod-kiel.com.pl